09356816913

چه طور میتونم نظرات را در Instagram فیلتر کنم؟

من دوست ندارم نظرات ناخوشایندی زیر پست های  Instagram من نوشته بشه ، چه طور مسدودشون کنم؟
این کار خیلی سادس فقط کافیه مثل ما این کارو انجامش بدی wink

 

 

نظرات
ارسال نظر