09356816913

اپلیکیشن InfyTQ چیست ؟!


یک شرکت تجاری اپلیکیشنی کمک آموزشی را برای استفاده دانشجویان سال های سوم و چهارم رشته های مختلف مهندسی تولید کرده که کاربردهای گوناگونی دارد.

اینفوسیس که شرکتی هندی است نام این اپلیکیشن را InfyTQ گذاشته که پلتفورمی دیجیتال برای ارائه خدمات آموزشی و تسهیل هم فکری و تعامل میان دانشجویان رشته های گوناگون مهندسی است

                                                              

لینک کوتاه این خبر : snha.ir/HLCP7J

نظرات
ارسال نظر