09356816913

آموزش کامپیوتر -قطعات کامپیوتر (قسمت 6 )

قطعات کامپیوتر (قسمت 6 )

نواع رایانه ها از همان ساختار منطقی اساسی پیروی می کنند و پنج عملیات اساسی زیر را برای تبدیل داده های ورودی خام به اطلاعات مفید برای کاربران خود انجام می دهند.

 

Take Input

فرآیند ورود داده ها و دستورالعمل ها به سیستم کامپیوتری.

Store Data

صرفه جویی در داده ها و دستورالعمل ها به طوری که آنها در دسترس هستند برای پردازش به عنوان و در صورت لزوم.

Processing Data

انجام عملیات ریاضی و منطقی در داده ها به منظور تبدیل آنها به اطلاعات مفید.

Output Information

فرآیند تولید اطلاعات مفید یا نتایج برای کاربر، مانند یک گزارش چاپ شده یا صفحه نمایش بصری

Control the workflow

دستورالعمل و شیوه ای که در آن تمام عملیات فوق انجام می شود هدایت می کند.

                                                             

            

Input Unit

این دستگاه شامل دستگاههایی است که با کمک آن ما اطلاعات را به کامپیوتر وارد می کنیم. این واحد ارتباطی بین کاربر و رایانه ایجاد می کند. دستگاه های ورودی اطلاعات را به صورت قابل فهم توسط کامپیوتر ترجمه می کنند.

CPU (Central Processing Unit)

CPU به عنوان مغز کامپیوتر شناخته می شود. پردازنده تمام انواع عملیات پردازش اطلاعات را انجام می دهد. این داده ها، نتایج متوسط ​​و دستورالعمل ها (برنامه) را ذخیره می کند. این کنترل عملیات تمام قسمت های کامپیوتر را کنترل می کند.

 

خود پردازنده دارای سه جزء زیر است

ALU (واحد منطقی ریاضی)

واحد حافظه

واحد کنترل

Output Unit

واحد خروجی شامل دستگاه هایی است که با کمک آن می توان اطلاعات را از کامپیوتر دریافت کرد. این واحد پیوند بین کامپیوتر و کاربران است. دستگاه های خروجی خروجی کامپیوتر را به شکل قابل فهم برای کاربران ترجمه می کند.

 

 

لینک کوتاه این آموزش : snha.ir/VWrgCE

 

نظرات
ارسال نظر