09356816913

آموزش کامپیوتر - واحد پردازش مرکزی CPU (قسمت 7 )

واحد پردازش مرکزی (قسمت 7 )

 

واحد پردازش مرکزی (CPU) شامل ویژگی های زیر است :

CPU به عنوان مغز کامپیوتر شناخته می شود.

پردازنده تمام انواع عملیات پردازش اطلاعات را انجام می دهد.

 داده ها، و نتایج دستورالعمل ها (برنامه) را ذخیره می کند.

 عملیات تمام قسمت های کامپیوتر را کنترل می کند.

 

                                                                                                 

 

خود CPU دارای سه جزء زیر است.

حافظه یا واحد ذخیره سازی

واحد کنترل

ALU (واحد منطقی ریاضی)

 

                                                                                               

 

حافظه یا واحد ذخیره سازی

 

این واحد می تواند دستورالعمل ها، داده ها و نتایج متوسط ​​را ذخیره کند. در صورت نیاز، این واحد اطلاعات را به واحد های دیگر کامپیوتر متصل می کند. همچنین به عنوان واحد ذخیره سازی داخلی یا حافظه اصلی یا ذخیره سازی اولیه یا حافظه دسترسی تصادفی (RAM) شناخته می شود.

اندازه آن بر سرعت، قدرت و قابلیت تاثیر می گذارد.

حافظه اصلی و حافظه جانبی دو نوع حافظه در کامپیوتر هستند.

 

توابع واحد حافظه 

 

 تمام داده ها و دستورالعمل های لازم برای پردازش را ذخیره می کند.

 اطلاعات را از نتایج پردازش ذخیره می کند.

 نتایج نهایی پردازش را ذخیره می کند تا این نتایج به یک دستگاه خروجی منتشر شود.

تمام ورودی ها و خروجی ها از طریق حافظه اصلی منتقل می شوند.

 

واحد کنترل

 

این واحد عملیات تمام قسمت های کامپیوتر را کنترل می کند، اما عملیات پردازش اطلاعات واقعی را انجام نمی دهد.

توابع این واحد عبارتند از :

 مسئول کنترل انتقال داده ها و دستورالعمل ها در میان سایر واحد های کامپیوتری است.

 کلیه واحد های کامپیوتر را مدیریت و هماهنگ می کند.

 دستورالعمل ها را از حافظه به دست می آورد، آنها را تفسیر می کند و عملیات کامپیوتر را هدایت می کند.

 ارتباط با دستگاه های ورودی / خروجی برای انتقال داده یا نتایج از ذخیره سازی.

 پردازش داده ها را ذخیره نمی کند.

 

ALU (واحد منطقی ریاضی)

این واحد شامل دو بخش زیر است :

بخش حسابداری

بخش منطق

بخش حسابداری

عملکرد بخش حسابداری این است که عملیات محاسباتی مانند اضافه کردن، تفریق، ضرب، و تقسیم انجام شود. تمام عملیات پیچیده با استفاده از تکرار عملیات فوق انجام می شود.

 

بخش منطق

 

عملکرد منطق بخش انجام عملیات منطقی مانند مقایسه، انتخاب، تطبیق و ادغام داده ها است.

 

لینک کوتاه این آموزش : snha.ir/xciWqc

نظرات
ارسال نظر