09356816913

آموزش SEO ( قسمت 10 )

لنگر بهینه شده  ( قسمت 10

 

 

استفاده از متن لنگر توصیفی برای تمام لینک های متنی خود. بیشترین موتورهای جستجو در هنگام رتبه بندی صفحات، متن متنی لینک های ورودی را در نظر می گیرند. در اینجا یک نمونه از لنگر است :

 

 

Anchor Text

 

 

در زیر فهرستی از نکات مهم در مورد لنگرها ذکر شده است :

Title Anchor نقش بسیار مهمی ایفا می کند و توسط بسیاری از موتورهای جستجو دیده می شود. عنوان لنگر باید کلمات کلیدی مناسب داشته باشد. عنوان لنگر به بازدیدکنندگان سایت کمک می کند با استفاده از یک بالون و نمایش متن نوشته شده.

متن لنگر یکی دیگر از بخش مهمی است که باید با دقت انتخاب شود زیرا این متن نه تنها برای موتورهای جستجو بلکه برای هدف ناوبری نیز استفاده می شود. شما باید سعی کنید از بهترین کلمات کلیدی در متن لنگر استفاده کنید.

otherpage.htm  لینک به صفحه وب دیگر است. این لینک می تواند به سایت خارجی باشد. در اینجا، شما باید اطمینان حاصل کنید که صفحه مرتبط وجود دارد؛ در غیر این صورت آن لینک نامناسب نامیده می شود، که به موتورهای جستجو و بازدیدکنندگان سایت منجر می شود.

 

مثال دیگری از لنگر می تواند به شرح زیر باشد :

 


   keywords

 

در این مورد، لنگر متن با یک تصویر جایگزین شده است. بنابراین، هنگام استفاده از یک تصویر به جای یک متن لنگر، باید بررسی کنید که شما به درستی برچسب alt را قرار داده اید. برچسب تصویر alt باید کلمات کلیدی مناسب داشته باشد.

 


 

 

 

لینک کوتاه این آموزش : snha.ir/xIdyXg

نظرات
ارسال نظر